Ngày 19/3/2022 Đoàn Thanh niên Cảng hàng không Đồng Hới trang trọng tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Cảng hàng không Đồng Hới, đánh dấu một bước phát triển mới của Đoàn Thanh niên Cảng hàng không Đồng Hới. Đại hội là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên Cảng hàng không Đồng Hới thể hiện sự nhiệt huyết, năng động, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Cảng hàng không Đồng Hới ngày càng An toàn – Văn minh – Chất lượng.

Công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Cảng hàng không Đồng Hới nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Đại biểu tham dự tại Đại hội

         Tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, cùng trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ hiện nay, Đoàn Thanh niên Cảng hàng không Đồng Hới quyết tâm nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Thông qua Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để gánh vác những công việc mà Đoàn cấp trên và Đảng bộ giao phó cũng như dẫn dắt phong trào Đoàn ngày một đi lên.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên CHKĐH nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Đại hội

         Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cảng hàng không Đồng Hới nhiệm kỳ 2022 – 2024 được Đại hội bầu, trao trọng trách trước toàn thể đoàn viên. Nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hợp lực, phấn đấu không ngừng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng cùng với toàn thể đoàn viên đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. Với mục tiêu “Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”

                                                                        Tin, bài: Tổ Thông tin - Truyền thông