Văn hóa an toàn hàng không là một quá trình lịch sử tích lũy, hình thành và phát triển. Văn hóa an toàn nằm trong ý thức, cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm của mỗi người tham gia giao thông hàng không, vì lợi ích bản thân, vì lợi ích cộng đồng. Văn hóa an toàn Hàng không là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa công sở, văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp theo phương châm “4 xin” và “4 luôn”.  Đối với ngành hàng không, không có khái niệm tăng giảm tỷ lệ tai nạn, bởi vì chỉ một tai nạn tàu bay cũng là đòn giáng khủng khiếp với những hệ lụy vô cùng lớn.

Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền văn hóa an toàn hàng không được treo tại trụ sở chính quyền các xã, phường giáp ranh sân bay

         Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an ninh an toàn hàng không, góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn hàng không, Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 20/5/2024, Cảng HK Đồng Hới đã phối hợp với Chính quyền và công an các xã, phường giáp ranh sân bay (xã Lộc Ninh, xã Quang Phú, phưởng Hải Thành – TP Đồng Hới và xã Lý Trạch – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình) tổ chức chương trình tuyên truyền Văn hoá an toàn hàng không cho ba con nhân dân các xã. Với khẩu hiệu chương trình “Chung tay vì những chuyến bay an toàn”.

Lực lượng Đoàn thanh niên triển khai tuyên truyền Văn hóa an toàn hàng không cho người dân

         Bên cạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác dân vận có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác đảm bảo An toàn hàng không. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sự ký kết hợp tác giữa các đơn vị Cảng hàng không với chính quyền địa phương, tổ dân phố và quần chúng nhân dân; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Văn hóa An toàn hàng không tại địa phương đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo đảm an toàn hàng không tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Lực lượng công an địa phương phối hợp tuyên truyền Văn hóa an toàn hàng không đến các hộ dân.

Lực lượng công an địa phương phối hợp tuyên truyền Văn hóa an toàn hàng không đến ba con nhân dân

 

Với thông điệp “Bảo đảm an toàn hàng không là bảo đảm cho những giá trị thiêng liêng nhất, đó là nhận thức và con người”, các bạn đoàn viên thanh niên của Cảng hàng không Đồng Hới cùng đoàn viên thanh niên các xã, phường đã tổ chức thiết kế infographic, treo băng rôn, áp phích và tổ chức đến từng hộ dân truyền tải những thông tin cô đọng, xúc tích và dễ hiểu nhất về những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an toàn hàng không, ý thức, trách nhiệm của xã hội và cộng đồng đến với các bà con nhân dân sinh sống trên địa bàn. Giúp người dân hiểu rõ hơn về tâm quan trọng cũng như nhận thức rõ về văn hóa an toàn hàng không và việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

Tin, bài: Tổ Thông tin – Truyền thông