TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

Trụ sở: Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

vptct@vietnamairport.vn

(84.8) 3 8485383

(84.8) 3 8445127

Contact Form

Send an Email. All fields with an asterisk (*) are required.