Cảng hàng không quốc tế Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: “Cung cấp vật tư tiêu hao (nhớt máy, nhớt cầu, nhớt hộp số, mỡ bò, nước làm mát, dầu thắng, nước cất) phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị mặt đất, trang thiết bị kỹ thuật nhà ga, khu bay năm 2024 – Cảng hàng không quốc tế Liên Khương”. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây.