Mọi thông tin liên quan tới dịch vụ hàng không, thông tin hỗ trợ hàng không, thông báo hoặc  tìm kiếm hành lý thất lạc, hành khách vui lòng liên hệ số điện thoại thông tin: 0263.3843373 để được phục vụ.