Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 07:15 DLI-SGN VJ361
07:50 07:50 DLI-SGN VN1381
08:25 08:25 DLI-HAN VJ408
08:35 08:35 DLI-SGN BL345
11:45 11:45 DLI-HAN BL242
12:10 12:10 DLI-DAD 0V8926
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
18:25 18:25 DLI-SGN 0V8381
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:30 06:30 SGN-DLI VJ360
06:50 06:50 SGN-DLI VN1380
07:30 07:30 HAN-DLI VJ403
07:40 07:40 SGN-DLI BL344
10:50 10:50 HAN-DLI BL243
11:50 11:50 DAD-DLI 0V8927
12:50 12:50 HAN-DLI VN1577
13:05 13:05 BKK-DLI VZ940
16:00 16:00 SGN-DLI BL350
18:05 18:05 SGN-DLI 0V8380
18:15 18:15 SGN-DLI VN1382
19:45 19:45 SGN-DLI VJ366
20:00 20:00 HAN-DLI VJ407