Hiện Cảng hàng không cung cấp dịch vụ nước uống miễn phí tại các phòng chờ. Nước đã được xử lý thông qua hệ thống lọc trung tâm của nhà ga và thêm 1 hệ thống lọc uống trực tiếp. Mẫu nước đã được kiểm định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với dịch vụ khách Thương gia/CIP/VIP/Skyboss sử dụng nước uống đóng chai tại phòng chờ Thương gia. Khu vực quốc tế có cung cấp nước uống liền nóng lạnh.