Khu vui chơi trẻ em. Hiện chưa có khu vui chơi riêng.