Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm:CCDC Hàng rào di động và Thùng đựng vật phẩm nguy hiểm cho Nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Phú Bài.”

Thông tin chi tiết tại đây