Cảng hàng không quốc tế Phú bài - Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam -CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ hạng mục mua sắm " Sửa chữa và thay thế các vật tư xe khởi động khí GS300 HUI-11503 tại Phòng Kỹ thuật Cảng HKQT Phú Bài "

Chi tiết tại đây