Cảng HKQT Phú Bài thông báo tuyển dụng lao động năm 2019 như sau:

1. Nhân viên phục vụ hành khách

2. Nhân viên An ninh kiểm soát

3. Nhân viên Lái xe và VHTTB

thông tin chi tiết tại đây