01 điện thoại gập màu xanh hiệu Masstel, được tìm thấy tại khu vực Phòng chờ cách ly quốc nội ngày 15/12/2022