01 mắt kính gọng màu nâu (bao đựng màu đen – foster grant), được tìm thấy tại khu vực Ga đến quốc nội ngày 14/02//2023