Hành lý thất lạc 05/08/2020 - túi xách màu nâu, khách bỏ quên tại sảnh check-in.