Hành lý thất lạc 08/08/2020 - túi xách nữ màu nâu hiệu LV bên trong có 01 đồng hồ màu trắng hiệu ANNE KLEIN, tiền mặt 410.000VNĐ, giấy khai sinh Nguyễn Hữu Gia Đức khách quên ở an ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.