Một đồng hồ nữ hiệu Sapphire màu vàng trắng khách bỏ quên ở khu vực an ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội ngày 30/06/2020