Hành lý thất lạc 31/07/2020 - tai nghe màu xám hiệu LG, khách để quên tại An ninh soi chiếu hành lý xách tay quốc nội.