Hành lý thất lạc 31/07/2020 - vali nhỏ màu hồng, khách quên tại sảnh check-in