Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc cung cấp hàng hóa “Vật tư phụ tùng sửa chữa xe đào Kobelco SK130-8”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm, nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

Hồ sơ chào giá phải đảm bảo:

         1.1 Yêu cầu đối với hàng hóa:

 • Hàng hóa: Vật tư phụ tùng sửa chữa xe đào Kobelco SK130-8.
 • Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật, số lượng hàng hóa:

STT

Tên hàng hóa

Quy cách hàng hóa/Mã phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

01

Răng gàu chốt ngang

 • YY69B00008F1J1A

Cái

20

02

Bánh sao

 • YY61D01006P1J1A

Cái

02

03

Bánh dẫn hướng (Bánh phôn)

 • YY52D00014F1J1A

Cái

02

04

Xương xích 44L

 • YY62D00015F1E

Cái

02

05

Ga lê tỳ

 • YY64D00027F1J1A

Cái

12

06

Ga lê đỡ

 • YY64D01002F1J1A

Cái

8

         1.2 Yêu cầu về thời gian thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;

         1.3 Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Tổ 2, ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam;

         1.4 Yêu cầu về giá chào: là giá trọn gói đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, giao nhận, nghiệm thu tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;

 • Đồng tiền chào giá và thanh toán là: VNĐ;
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản;

         1.5 Yêu cầu về thanh toán:

 • Đề nghị chào giá chi tiết về về phương thức, điều kiện thanh toán;
 • Yêu cầu tạm ứng không quá 30% giá trị Hợp đồng.

1.6 Yêu cầu về hiệu lực của hồ sơ chào giá:

 •  Hiệu lực của hồ sơ chào giá ³ 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và phải được đóng dấu theo đúng quy định.
 1. Thời hạn, phương thức và địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ 00 phút ngày­­­___tháng 02 năm 2020;
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá;
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 • Địa điểm: Văn phòng - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;
 • Địa chỉ: Tổ 2, ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam;
 1. Thông tin liên hệ:
 • Văn phòng - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;
 • Người liên hệ: Nguyễn Đình Chiến
 • Điện thoại: 0939 488 777 - 0962 98 68 68
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang hoạt động hợp pháp;
 • Không đang trong thời gian tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

 

 

Mẫu 1

ĐƠN CHÀO GIÁ

 

Ngày:  ___/___/___

Hạng mục hàng hóa cung cấp: Vật tư phụ tùng sửa chữa xe đào Kobelco SK130-8”

 

Kính gửi:

 • Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

 

Sau khi nghiên cứu bản Thông báo mời chào giá, chúng tôi (Công ty_______, cam kết thực hiện cung cấp hàng hóa Vật tư phụ tùng sửa chữa xe đào Kobelco SK130-8” theo đúng yêu cầu của thông báo mời chào giá với tổng số tiền là _____________ VNĐ (Bằng chữ: ____) cùng với bảng giá chào của hàng hóa kèm theo.

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
 2. Phương thức thanh toán: __________________________________
 3. Hồ sơ chào giá này có hiệu lực ____ ngày, kể từ ngày ____/____/____
 4. Hồ sơ tài liệu kèm theo:___________________________________

Chúng tôi cam kết:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đang hoạt động hợp pháp;
 • Không đang trong thời gian tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 • Những thông tin kê khai trong đơn chào giá là trung thực.

Nếu Hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi bảo đảm sẽ thực hiện hợp đồng đúng theo yêu cầu của thông báo mời chào giá và đúng theo quy định pháp luật.

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 

 

                                                                                                                                                                                                           

           

 

            Mẫu 2

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA HÀNG HÓA

STT

Tên hàng hóa

Đặc tính, thông số kỹ thuật

Xuất xứ

Bảo hành

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (VND)

Thành tiền

(VND)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(8)*(7)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Thuế VAT

 

Phí (nếu có)

 

Tổng cộng

 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]