Hiện tại Cảng HKQT Phú Quốc chưa phục vụ khu vui chơi trẻ em.