1. Tên đơn vị hợp tác trúng lựa chọn:

Công ty

Công ty TNHH TTFood Việt Nam

Địa chỉ

124 Đường số 4, KDC Intrestco, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM

  1. Thông tin mặt bằng trúng lựa chọn

Vị trí

Mã vị trí

Diện tích

(m2)

Ngành nghề

kinh doanh

Khu vực cách ly quốc tế đi gate 22-25

ID229C

15,00

Ăn uống/bách hóa tổng hợp

Vui lòng xem chi tiết tại đây.