NHÀ GA QUỐC NỘI:

01 quầy nằm phía trước khu vực băng chuyền hành lý, 01 quầy nằm gần cửa A3.

NHÀ GA QUỐC TẾ:

01 quầy nằm bên trái khu vực kiểm tra hải quan.