Nhà ga quốc nội và quốc tế đã trang bị dịch vụ nước uống miễn phí, hoạt động 24/24h tại các vị trí như sau:

  • Ga quốc nội:

- 02 máy nước uống miễn phí tại gate 8-9, 12-14 khu cách ly ga đi;

- 02 máy nước uống miễn phí tại gate 16 khu cách ly ga đi.

  • Ga quốc tế:

- 02 máy nước uống miễn phí tại hành lang gate 15-16, 19-20 khu cách ly ga đi;

- 02 máy nước uống miễn phí tại cánh trái, phải (gần nhà vệ sinh) của khu vực làm thủ tục hàng không;

- 02 máy nước uống miễn phí tại băng chuyền số 2 và 6 ga đến.