Sáng ngày 18/3/2022, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã  tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Đào Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty; Các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí là cán bộ - đảng viên các chi bộ Khối cơ quan Tổng công ty và 25 điểm cầu trực thuộc đang kết nối trực tuyến với điểm cầu Tổng công ty.

Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Giáo sư – Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đến quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Thông qua những câu chuyện về Bác Hồ vị đại, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thông qua đó đã gợi ý một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Chiều ngày 22/3/2022, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tổng công ty có đồng chí Vũ Thế Phiệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty, đồng chí Đào Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty cùng các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, các đồng chí là cán bộ - đảng viên các chi bộ Khối cơ quan Tổng công ty và 25 điểm cầu trực thuộc đang kết nối trực tuyến với điểm cầu Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết

Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đến quán triệt các Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Trung hiếu đã quán triệt những nội dung cơ bản và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021 “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Thông qua 02 Hội nghị quan trong của Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty  Vũ Thế Phiệt đã quán triệt đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phải xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, đặc biệt là bổ sung những nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào Nghị quyết, Kế hoạch hoặc Chương trình hành động của các đảng bộ, chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tin, ảnh: Văn phòng Đảng Đoàn TCT