Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Thay bánh xe D90 của băng chuyền Ovan đi và đến của nhà ga Quốc tế và Quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: