THÔNG BÁO MỜI THẦU

 1. Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

 2. Tên gói thầu: Gói thầu số 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách”.

 • Nội dung chính của gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công và Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3- Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 990 ngày (tương đương 33 tháng), bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 1. Tên dự án: Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
 2. Nguồn vốn: Vốn hợp pháp của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam -CTCP.
 3. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng, không sơ tuyển.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09:30 giờ, ngày 24 tháng 09 năm 2022 đến trước 09:30 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2022 (trong giờ làm việc hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Tòa nhà Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành, số 02 đường Sông Đáy, phường 2 - quận Tân Bình - thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Số điện thoại: + 84 - 28 35470096.
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 5.000 USD (năm nghìn đô la Mỹ) hoặc 120.000.000 VNĐ (một trăm hai mươi triệu đồng Việt Nam).
 2. Thời điểm đóng thầu: 09:30 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2022.
 3. Thời điểm mở thầu: 10:00 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2022.

Ghi chú: Thời gian được quy định trong TBMT này tính theo giờ Việt Nam.