Sáng nay, ngày 10/12/2015, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Airports Corporation of Vietnam - ACV) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Trần Đắc Sinh khai mạc phiên đấu giá

Tham dự phiên bán đấu giá có đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Nguyễn Nguyên Hùng phát biểu tại phiên bán đấu giá

Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường là 77.804.122 cổ phần  (tương ứng 3,47% vốn điều lệ). Mệnh giá: 10.000đồng/01 cổ phần. Giá khởi điểm: 11.800đồng/01 cổ phần.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đánh cồng khai mạc phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của ACV

Tổng cộng có 306 nhà đầu tư đăng ký đấu giá mua cổ phần, trong đó có 266  nhà đầu tư cá nhân trong nước, 12 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, 11 nhà đầu tư tổ chức trong nước và 17 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 114.039.300 cổ phần, bằng 146% lượng cổ phần chào bán, trong đó cá nhân trong nước đăng ký mua: 13.014.800 cổ  phần; cá nhân nước ngoài đăng ký mua: 175.400 cổ phần; tổ chức trong nước đăng ký mua: 16.150.100 cổ phần; tổ chức nước ngoài đăng ký mua 84.699.000 cổ phần.

Kết quả, ACV đã bán đấu giá thành công 100% số cổ phần lần đầu ra công chúng (toàn bộ 77.804.122 cổ phần, tương đương 3,47% vốn điều lệ) của Công ty mẹ  - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, với giá đấu thành công bình quân là 14.344đồng/cổ phần, trong đó giá đấu thành công cao nhất: 38.300 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất: 13.100đồng/cổ phần. Tổng cộng có 152 nhà đầu tư trúng đấu giá, trong đó có 133 nhà đầu tư cá nhân và 19 nhà đầu tư tổ chức. Tổng giá trị cổ phần bán đấu giá là 1.116.032.738.200 đồng.

Đây là phiên đấu giá có khối lượng chào bán cao nhất từ đầu năm 2015 đến nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Tổng công ty