Ngày 22/09/2022, Cảng HKQT Nội Bài đã ký kết văn bản hiệp đồng phối hợp trong công tác khẩn nguy sân bay, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) với Trung tâm phối hợp TKCN hàng không – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.


Lễ ký kết văn bản hiệp đồng diễn ra thành công giữa Trung tâm PH TKCN hàng không và Cảng HKQT Nội Bài

Việc ký kết văn bản hiệp đồng phối hợp công tác khẩn nguy, TKCN nhằm mục đích tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng ứng phó khẩn nguy sân bay và TKCN hàng không tại khu vực Cảng HKQT Nội Bài; nâng cao năng lực ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống tàu bay lâm nguy, lâm nạn. 

Nội dung của Văn bản hiệp đồng quy định rõ vùng trách nhiệm của Cảng HKQT Nội Bài và Trung tâm phối hợp TKCN hàng không, cơ chế phối hợp và trách nhiệm cụ thể của các bên nhằm khai thác có hiệu quả, đồng thời phát huy tính chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

Tại buổi lễ ký kết, lãnh đạo đại diện hai đơn vị đã ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị thời gian qua trong công tác ứng phó khẩn nguy sân bay và TKCN hàng không tại khu vực Cảng HKQT Nội Bài và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp triển khai các nội dung để thực hiện tốt Văn bản hiệp đồng phối hợp.


Ông Dương Văn Khê - Giám đốc Trung tâm PH TKCN HK phát biểu tại buổi lễ

Theo nội dung được nêu tại văn bản, khi có sự cố, tai nạn liên quan đến hàng không dân dụng xảy ra trong khu vực trách nhiệm TKCN của Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Nội Bài chủ trì chỉ huy, điều hành các lực lượng hàng không để ứng phó ban đầu với các tình huống khẩn nguy sân bay, TKCN trong khu vực thuộc phạm vi trách nhiệm được giao; Chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và lực lượng có trách nhiệm liên quan đến công tác TKCN trong ngành hàng không dân dụng, các ngành khác và địa phương liên quan. 

Trong trường hợp sự cố, tai nạn liên quan đến hàng không dân dụng xảy ra ngoài vùng trách nhiệm TKCN của Cảng HKQT Nội Bài, Trung tâm phối hợp TKCN hàng không chủ trì phối hợp với Cảng HKQT Nội Bài và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức TKCN; Thực hiện theo Kế hoạch TKCN của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Đối với trường hợp tàu bay hàng không dân dụng lâm nguy, lâm nạn ngoài khu vực trách nhiệm, văn bản nêu rõ Cảng HKQT Nội Bài và Trung tâm phối hợp TKCN hàng không sẵn sàng trợ giúp về lực lượng, trang thiết bị và phương tiện hiện có theo khả năng ngay sau khi nhận được thông tin hoặc yêu cầu của phía bên kia. 


Ông Tô Tử Hà - Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài

Phát biểu tại buổi lễ kí kết, ông Tô Tử Hà – Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài chia sẻ: “Cảng HKQT Nội Bài và các đơn vị liên quan là một thể thống nhất, đồng bộ trong dây chuyền hàng không không thể tách rời, đặc biệt là trong công tác xử lý các nội dung, thông tin phối hợp. Thay mặt Cảng HKQT Nội Bài, tôi rất mong văn bản này là cái khung để cho cán bộ nhân viên triển khai thực hiện, quan trọng hơn là sự kết nối giữa các đơn vị trực tiếp, đơn vị chuyên môn để cùng nhau trao đổi, huấn luyện, đào tạo vì một lực lượng TKCN ngày càng vững mạnh hơn, chuyên môn hơn đáp ứng được các yêu cầu đặt ra”.

Sau lễ ký kết, hai bên bày tỏ tin tưởng việc triển khai thực hiện văn bản hiệp đồng này sẽ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung khi có tình huống tàu bay hàng không dân dụng bị lâm nguy, lâm nạn trong vùng trách nhiệm của mỗi đơn vị, vùng giáp ranh hoặc khi được yêu cầu trợ giúp.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Nội Bài