Trong 2 ngày 06/05/2021 và 07/5/2021, Cảng HKQT Vinh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho gần 340 cán bộ, nhân viên của Cảng.

Bác sỹ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An khám sàng lọc và tư vấn trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19

Để đảm bảo công tác tiêm chủng được an toàn, Cảng HKQT Vinh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tổ chức khám sàng lọc sức khỏe và tư vấn cho cán bộ, nhân viên trước khi tiêm vắc xin. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng bố trí khu vực theo dõi phản ứng sau khi tiêm với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết.

CBCNV của Cảng HKQT Vinh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ, nhân viên của Cảng HKQt Vinh trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và tạo niềm tin cho hành khách đi/đến Cảng HKQT Vinh.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Vinh