Ngày 04/5/2021, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã ban hành Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại Cảng hàng không, sân bay trực thuộc ACV.

Các cảng hàng không quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch, tuân thủ chặt chẽ quy định 5K của Bộ Y tế

Sau đây là toàn văn của Chỉ thị.
Thời gian vừa qua công tác phòng, chống dịch Covid-19 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc kịp thời, nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp đã được triển khai. Đặc biệt ngành hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các cảng hàng không trực thuộc luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã luôn nghiêm túc, nỗ lực, kiên trì hoàn thành tốt, gương mẫu trong nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Tuy nhiên, diễn biến mới của dịch bệnh ngày càng phức tạp, việc xuất hiện các biến chủng mới có khả năng lây nhiễm cao, khó lường tại một số tỉnh, thành phố đòi hỏi toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty cần chủ động hơn nữa, cảnh giác cao hơn nữa, thực hiện nghiêm túc hơn nữa các quy định phòng chống dịch Covid-19. Đối với các cảng hàng không và các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng công ty, việc lơ là chủ quan, thiếu nghiêm túc trong thực hiện các quy định phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu.
Để tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các Cảng hàng không chi nhánh, khối Văn phòng Tổng công ty, trong bối cảnh cả nước tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các Cảng hàng không chi nhánh triển khai nghiêm túc các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Trường hợp để xảy ra phát sinh bị động, tạo dư luận không tốt trong cộng đồng, xã hội hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của Cảng hàng không thuộc quản lý của đơn vị mình phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, đồng thời không xét thi đua cuối năm 2021 của đơn vị.
2. Giám đốc Cảng, Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý của đơn vị mình; quán triệt và yêu cầu cán bộ, người lao động thuộc đơn vị mình phải tuân thủ nghiêm túc, triệt để các quy định phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không có thái độ chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong khi thực hiện nhiệm vụ. Tuân thủ chặt chẽ quy định 5K của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia, nhất là việc tuân thủ đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh diệt khuẩn, bảo hộ nhân viên khi tiếp xúc hành khách, đặc biệt khách từ các chuyến bay giải cứu về Việt Nam, các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao từ nước ngoài đến qua đường hàng không.  
3. Bám sát tình hình thực tiễn, diễn biến của dịch bệnh, đặc thù riêng của từng Cảng, bám sát sự hướng dẫn chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19,  Bộ Y tế, CDC của địa phương, Giám đốc Cảng phối hợp chặt chẽ các bên liên quan, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy trình phòng chống dịch đã ban hành, với tinh thần chủ động, sáng tạo, giải pháp thực hiện hiệu quả trong xử lý các tình huống nảy sinh, đảm bảo đáp ứng quy định phòng chống dịch bên cạnh khai thác an toàn, chất lượng dịch vụ cho hành khách.
4. Giám đốc Cảng chủ động tổ chức mua các vật tư dự phòng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch như: dung dịch cồn sát khuẩn, khẩu trang, đồ bảo hộ, thiết bị đo nhiệt độ… đảm bảo không để bị động ngay khi có dịch xuất hiện trên địa bàn. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong việc mua sắm các vật tư dự phòng cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Cảng hàng không, tuân thủ chặt chẽ các quy định mua sắm hàng hóa, trang thiết bị theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế, quy định của Tổng công ty đã ban hành.
5. Giám đốc Cảng chủ động làm việc với Lãnh đạo địa phương để đăng ký ưu tiên tiêm vaccin cho khối cán bộ, người lao động của tất cả các đơn vị hoạt động trên địa bàn Cảng, những người trực tiếp tiếp xúc hành khách nhằm đảm bảo an toàn cho khối lao động này, tạo niềm tin cho hành khách khi đi qua Cảng hàng không.
6. Giám đốc Cảng, Thủ trưởng đơn vị hạn chế tổ chức mọi hoạt động tụ tập đông người. Trong trường hợp do nhu cầu đơn vị bắt buộc phải tổ chức làm việc đông người, Người đứng đầu đơn vị phải xây dựng phương án đảm bảo phòng dịch hiệu quả, không để việc sự việc lây nhiễm xảy ra trong các hoạt động này. Đối với các Cảng hàng không thuộc địa bàn tỉnh, thành phố nằm trong vùng bắt buộc phải thực hiện giãn cách xã hội (nếu có), yêu cầu Giám đốc Cảng chủ động tổ chức xây dựng phương án hoạt động khai thác, bảo vệ quản lý tài sản của Cảng theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không và địa phương .
7. Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Phương thay mặt Tổng Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng công ty; trường hợp cần thiết báo cáo Tổng Giám đốc. Ban Khai thác cảng phát huy vai trò, trách nhiệm cơ quan thường trực của Tổng công ty trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì, tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát kiểm tra việc triển khai thực hiện.
Tổng Giám đốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này, trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo về Tổng công ty để chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Văn phòng Tổng công ty