Thông Báo Tổ Chức Lựa Chọn Đơn Vị Thuê Mặt Bằng Quảng Cáo Tại Cảng Hàng Không Buôn Ma Thuột

Xem thêm file đính kèm : Thông báo tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng quảng cáo