Thực hiện công văn số 2798/CHK-ANHK ngày 01/6/2023 của Cục Hàng không Việt Nam về việc thông báo kết luận cuộc họp triển khai thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi tàu bay và công văn số 2198/TCTCHKVN-AN ngày 01/6/2023 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc triển khai kết luận cuộc họp tổ chức thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi tàu bay.

    Bắt đầu từ ngày 01/6/2023, Cảng hàng không Đồng Hới triển khai thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 làm thủ tục đi tàu bay được triển khai tại các quầy làm thủ tục hàng không, điểm kiểm tra an ninh hàng không và điểm kiểm tra tại của khởi hành.

Cảng hàng không Đồng Hới thiết lập các điểm làm thủ tục hàng không
chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2
Cảng hàng không Đồng Hới thiết lập các điểm làm thủ tục hàng không
chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2

    Việc thí điểm triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi tàu bay nhằm từng bước thiết lập, hoàn thiện quy trình, áp dụng đồng bộ thống nhất quy trình kiểm tra giấy tờ nhân thân của hành khách đi tàu bay trong toàn ACV cũng như các cảng hàng không mà ACV cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không.

Tổ Thông tin – Truyền thông