Ngày Pháp luật ra đời với mục đích khơi dậy trong mỗi cá nhân ý thức về trách nhiệm, bổn phận và quyền lợi của mình khi tham gia vào các sinh hoạt của đời sống chính trị và đời sống xã hội. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật.

Mã QR được niêm yết tại Văn phòng Cảng phổ biến các quy định, quy chế Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV)

      Hưởng ứng Ngày pháp luật tại môi trường công sở, Cảng hàng không Đồng Hới đã tiến hành phổ biến rộng rãi các quy định, quy chế của Tổng công ty đến toàn thể người lao động được biết và thực hiện, thông qua hình thức niêm yết mã quét QR trước khu vực Văn phòng Cảng. Hành động này như một bước đệm hướng mọi cá nhân đang công tác tại Cảng hàng không Đồng Hới có hành vi tự giác tuân thủ, lối ứng xử đúng đắn theo pháp luật, không chỉ ngay tại cơ quan mà còn chấp hành nghiêm trong đời sống xã hội. Bởi suy cho cùng, để hình thành văn hóa pháp lý thì mỗi người cần phải tự xây dựng cho mình một lối sống thượng tôn pháp luật.

Tin, bài: Tổ Thông tin - Truyền thông