Toàn thể cán bộ, nhân viên Cảng Hàng không Đồng Hới chung tay đóng góp cho “Quỹ phòng chống dịch Covid - 19” của tỉnh Quảng Bình


         Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh Uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình nhằm quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cảng hàng không Đồng Hới đã kêu gọi và được toàn thể cán bộ, nhân viên hưởng ứng quyên góp, ủng hộ cho “Quỹ phòng chống dịch Covid-19” của tỉnh Quảng Bình.
       Ngày 24/6/2021, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Đại diện các tổ chức Chính quyền - Công Đoàn - Đoàn Thanh niên Cảng hàng không Đồng Hới đã trao tặng 31.756.000 đồng (ba mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn) ủng hộ cho “Quỹ phòng chống Covid-19” của Tỉnh Quảng Bình.

Đại diện Cảng hàng không Đồng Hới chuyển số tiền quyên góp “Quỹ phòng chống dịch Covid-19” của tỉnh Quảng Bình
Đại diện Cảng hàng không Đồng Hới chuyển số tiền quyên góp “Quỹ phòng chống dịch Covid-19” của tỉnh Quảng Bình

        Đây là hành động thiết thực và kịp thời nhằm giúp người dân Quảng Bình phòng ngừa và sớm đẩy lùi dịch bệnh, chung tay cùng cả nước quyết tâm chiến thắng dịch bệnh; thể hiện tinh thần và trách nhiệm cao với cộng đồng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh của cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Đồng Hới.