Với cam kết “An toàn - Chất lượng - Cải tiến liên tục”, Cảng hàng không Đồng Hới tập trung vào công tác xây dựng văn hóa an toàn một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc, điều này thể hiện thông qua “Kế hoạch huấn luyện nội bộ văn hóa an toàn hàng không” do đồng chí Giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới trực tiếp triển khai từ ngày 9/4/2024 đến ngày 12/4/2024 vừa qua.

Giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới huấn luyện nội bộ văn hóa an toàn hàng không

Giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới huấn luyện nội bộ văn hóa an toàn hàng không

Buổi huấn luyện đưa ra định hướng trong công tác xây dựng văn hóa an toàn tại Cảng hàng không Đồng Hới. Đồng chí Giám đốc khẳng định “Văn hóa an toàn cá nhân là từng viên gạch để xây dựng nên nền móng văn hóa an toàn tổ chức. Nền móng vững chắc hay không tùy thuộc vào chất lượng của của từng viên gạch tạo thành”.

Cán bộ, nhân viên thảo luận các nội dung trong văn hóa an toàn hàng không

Trong văn hóa an toàn hàng không, Chính sách khuyến khích báo cáo an toàn tự nguyện là một phần rất quan trọng. Tất cả nhân viên được khuyến khích tự nguyện báo cáo sự cố, nguy cơ tiềm ẩn, và người tiếp nhận các báo cáo tự nguyện phải tuân thủ các nguyên tắc sau:Không dùng thông tin để xử phạt, kỷ luật; Bảo vệ các nguồn thông tin; Có biện pháp tức thời để bảo đảm sự an toàn cho các hoạt động khai thác hàng không và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý an toàn”.

Buổi huấn luyện nhấn mạnh việc xây dựng một tinh thần tự giác và trách nhiệm cá nhân trong việc bảo đảm an toàn hàng không. Tất cả cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Đồng Hới nhất trí và cam kết quan tâm, thực hiện và thúc đẩy các biện pháp, quy trình an toàn trong mọi khía cạnh hoạt động khai thác; đảm bảo an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ cho từng chuyến bay.

Tin, bài: Tổ thông tin- Truyền thông