Chỉ thị của Tổng Giám đốc về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không

Trước diễn biến ngày càng phức tạp và nguy hiểm của dịch Covid-19 xảy ra trong cộng đồng từ ngày 23/7/2020 đến nay, đặc biệt tại Thành phố Đà Nẵng và các địa phương khác. Ngày 31/7/2020, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tiếp tục ban hành Chỉ thị về việc nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và yêu cầu Giám đốc tại các Cảng hàng không chị nhánh trực thuộc ACV thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện các Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ GTVT, Cục HKVN và các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2. Giám đốc các Cảng hàng không chi nhánh chủ trì, triển khai:

    Áp dụng Bộ quy tắc đảm bảo an toàn khai thác trong giai đoạn dịch Covid-19 và phối hợp với các đơn vị điều chỉnh áp dụng Quy trình phục vụ hành khách trong giai đoạn dịch Covid-19 phù hợp cho từng giai đoạn và quy định của từng địa phương.
    An ninh hàng không có trách nhiệm kiểm tra nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đúng cách trong nhà ga và các phương tiện công cộng tại Cảng hàng không, vệ sinh diệt khuẩn bằng nước sát trùng khi vào nhà ga nhằm hạn chế việc lây nhiễm chéo.
    Phối hợp với Cảng vụ hàng không, các Hãng hàng không, các đơn vị Phục vụ mặt đất, Hải quan, Công an cửa khẩu, Kiểm dịch y tế và phi hàng không: thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình y tế đối với các chuyến bay, hành khách thông qua Cảng và báo cáo đột xuất khi có vụ việc bất thường hay tình huống phát sinh về dịch bệnh xảy ra tại Cảng hàng không (nếu có).
    Quán triệt, phổ biến và nghiêm cấm cán bộ, người lao động của đơn vị không được tiếp xúc hành khách, các khu vực hành lý, hàng hóa, tàu bay mà không được đơn vị phân công hoặc không đúng nhiệm vụ chuyên môn.
    Bố trí số lượng cán bộ, người lao động trực phù hợp để đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất, vận hành các hệ thống trang thiết bị, duy trì đảm bảo hoạt động bay và phục vụ sân bay dự bị.

3. Đối với cán bộ, người lao động đã đi/đến, tham gia làm việc, thăm thân và nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng trong tháng 07-2020: báo cáo lãnh đạo đơn vị cụ thể địa điểm, thời gian đi/về, chủ động liên hệ các cơ sở y tế để được kiểm tra xét nghiệm và tự cách ly theo dõi 14 ngày kể từ ngày từ Đà Nẵng về.

4. Đối với các Cảng hàng không nằm trên địa bàn thuộc tỉnh, thành phố có nguy cơ cao: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Đối với khối lao động gián tiếp tại các Cảng hàng không, khối văn phòng của Tổng công ty, Tổng Giám đốc yêu cầu:

    100% cán bộ, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, làm việc tại đơn vị và các đối tác vào liên hệ công tác phải tuân thủ việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định về hướng dẫn phòng, dịch Covid-19 tại địa phương.
    Khuyến cáo cán bộ, người lao động hạn chế đi du lịch, đi ra ngoài nếu không có việc thật sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc chỗ đông người.
    Thường xuyên vệ sinh khử trùng các trang thiết bị, phun khử trùng các khu vực tập kết rác, tòa nhà văn phòng, các phương tiện…
    Chủ động trang bị các vật tư, trang thiết bị y tế liên quan đến công tác phòng, chống dịch.
    Trường hợp cán bộ, người lao động có tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc đi từ vùng dịch về phải báo cáo Văn phòng Tổng công ty để tổng hợp theo dõi giám sát; Các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và thông báo cho lãnh đạo đơn vị. Áp dụng các hình thức khiển trách, kỷ luật lao động theo đối với các trường hợp vi phạm việc không chấp hành các quy định.

Tổng Giám đốc yêu cầu Giám đốc các Cảng hàng không chi nhánh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này (tạm thời áp dụng 14 ngày kể từ ngày 29/7/2020). Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo gửi về Tổng công ty (qua Ban Khai thác Cảng) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

                                                                                                                                                                                                 Văn phòng Tổng công ty