Thực hiện Công văn số 3252-CV/ĐU ngày 01/4/2024 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW, vào ngày 16/5/2024, Đảng ủy Cảng hàng không Đồng Hới đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW đồng thời tiến hành phát động thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” trong Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới năm 2024 tại hội trường Cảng hàng không Đồng Hới. Tham dự hội nghị có sự tham gia đầy đủ của toàn thể cán bộ, đảng viên – Đảng bộ Cảng HK Đồng Hới.


         Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Tuân – Đảng ủy viên – Chánh văn phòng Cảng hàng không Đồng Hới đã trình bày báo sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW. Qua đánh giá chung cho thấy, Đảng ủy Cảng hàng không Đồng Hới đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt và ban hành các văn bản triển khai thực hiện. Việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện của cấp ủy. Trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy, chi bộ đã chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định.

Đ/c Hoàng Ngọc Tuân trình bày báo sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW

Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong báo cáo cũng đã nêu rõ một số hạn chế, tồn tại  trong quá trình thực hiện đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới tại Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới.

Đ/c Nguyễn Thành Nam – Bí thư Đảng ủy phát động thực hiện mô hình  “Chi bộ bốn tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Các chi độ ký vào bản đăng ký thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới đã phát động thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ hoàn toàn nhất trí với Đảng ủy Cảng hàng không Đồng Hới về các nội dung trong kế hoạch số 456-KH/ĐU ngày  27/03/2024 và các tiêu chí đánh giá thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” của Đảng ủy đã xây dựng. Đồng thời các chi độ đã đồng ý ký vào bản đăng ký thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” trong Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới. Đây là một nội dung quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hệ thống chính trị trong Đảng bộ cảng hàng không Đồng Hới.

Tin, bài: Tổ Thông tin – Truyền thông