Thực hiện theo kế hoạch số 191- KH/ ĐU ngày 10/06/2022 của Đảng ủy Cảng hàng không Đồng Hới về kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025, từ ngày  16 đến ngày 21 tháng 09 năm 2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới bao gồm chi bộ Văn phòng Cảng, chi bộ Đội phục vụ mặt đất, chi bộ Đội Kỹ thuật, chi bộ Đội An ninh hàng không đã tổ chức thành công Đại hội  chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Đại hội chi bộ Đội Kỹ thuật – Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới

    Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên các chi bộ. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả  đã đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước;  xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào cấp ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đại hội chi bộ Văn phòng Cảng – Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới

    Trong nhiệm kỳ vừa qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể là giữ vững phục vụ bay an toàn, chất lượng, hiệu quả trong tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh covid hoành hành. Mỗi đảng viên trong chi bộ luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, cấp ủy luôn chủ động trong công tác, phát huy vai trò người lãnh đạo. Lãnh đạo đảng viên và quần chúng trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Cảng hàng không Đồng Hới, Đảng ủy Đảng bộ Tổng công ty. Triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật, chỉ thị của các cấp về công tác đảm bảo an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không.

Đại hội chi bộ Đội An ninh hàng không – Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới

    Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ  2022 – 2025, các chi bộ đã đề ra các mục tiêu thực hiện như: quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng hành khách, hàng hóa, bưu kiện; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn; thực hiện nghiêm việc quán triệt, triển khai thực hiện  các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng bộ các cấp và đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

    Tại đại hội, mỗi đảng viên đều đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội đồng thời tham gia phát biểu tham luận một cách tích cực, sôi nổi về các nội dung có giá trị thực tiễn như: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, “ Đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách”, “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với công tác huấn luyện, đào tạo”….

Đại hội Chi bộ Đội Phục vụ mặt đất – Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới

    Đồng thời, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng hàng không Đồng Hới  đã hoàn thành được  nhiệm vụ quan trọng của đại hội đó là bầu ra được cấp ủy của các chi bộ nhiệm kỳ mới. Các đồng chí được bầu vào cấp ủy đồng thời là lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2022-2025, có kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; được cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, bài: Tổ Thông tin – Truyền thông