Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: “Cắt cây quỳ, cắt cỏ, nạo vét mương thoát nước khu vực nhà ga hành khách và khu bay – Cảng HK Liên Khương”.Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu tại đây