Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: “Vận chuyển 01 xe phục vụ hành khách cần hỗ trợ đặc biệt từ Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội về Cảng hàng không Liên Khương”. Chi tiết tại đây