Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thông báo mời tham gia lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng, hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Liên Khương. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá. Chi tiết tại đây.