Các loại giấy tờ sử dụng đi tàu bay

Các vật dụng phải được kiểm tra soi chiếu riêng

Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang lên khoang hàng tàu bay

Quy định chất lỏng mang theo người, hành lý xách tay trên chuyến bay quốc tế.

Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang vào khu vực hạn chế, khoang hành khách của tàu bay

 

Vui lòng xem chi tiết tại Quyết định số: 1541/QĐ-CHK ngày 14/9/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.