Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo quy định về giá dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền ban hành giá của ACV, thời gian áp dụng từ ngày 15/8/2021.

Thông tin chi tiết, đề nghị bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.