Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tổ chức thành công 2 hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu ACV tổ chức tại Hà Nội (vào ngày 19/11) và TP.Hồ Chí Minh (vào ngày 23/11).

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Nguyễn Nguyên Hùng phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự hội thảo có trên 650 tổ chức và cá nhân, trong đó có nhiều công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến cơ hội đầu tư cổ phiếu của ACV.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật đã đến dự và phát biểu tại hội thảo tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin liên quan đến cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, giải đáp các câu hỏi về tiềm năng phát triển, cơ hội đầu tư vào ACV trước khi thực hiện việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/12/2015.

Description: C:\Users\CHITIEN\Desktop\New folder (2)\DSC00041.jpg

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật phát biểu tại hội thảo tổ chức tại Hà Nội.

Tại hội thảo, đại diện phía Công ty chứng khoán BSC đã trình bày các phân tích, đánh giá về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu ACV dưới góc độ một tổ chức tư vấn độc lập để giúp các nhà đầu tư có thêm những thông tin tham khảo trước khi đăng ký tham gia đợt đấu giá.

Description: C:\Users\CHITIEN\Desktop\New folder (2)\DSC00040.jpg

Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các chuyên gia trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Quyết định số 3787/QĐ-BGTVT ngày 26/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Description: C:\Users\CHITIEN\Desktop\New folder (2)\DSC00050.jpg

Công ty chứng khoán BSC trình bày các phân tích, đánh giá về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu ACV

Theo Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP có vốn điều lệ: 22.430.985.040.000 đồng (hai mươi hai nghìn, bốn trăm ba mươi tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số cổ phần: 2.243.098.504 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.682.323.878 cổ phần (tương đương 75% vốn điều lệ);
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP: 9.220.000 cổ phần (tương đương 0,41% vốn điều lệ);
  • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP:  22.127.800 cổ phần (tương đương 0,99% vốn điều lệ);
  • Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp: 3.003.003 cổ phần (tương đương 0,13% vốn điều lệ); 
  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 448.619.701 cổ phần (tương đương 20% vốn điều lệ);
  • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 77.804.122 cổ phần (tương đương 3,47% vốn điều lệ).

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được thực hiện theo phương thức bán đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10/12/2015.

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 77.804.122 cổ phần (tương ứng 3,47% vốn điều lệ). Mệnh giá: 10.000đồng/01 cổ phần. Giá khởi điểm: 11.800đồng/01 cổ phần.

Description: C:\Users\CHITIEN\Desktop\New folder (2)\DSC00011.jpg

Quang cảnh buổi hội thảo tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh

Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư  vui lòng xem Công bố thông tin, Quy chế đấu giá bán cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại các website www.hsx.vn, www.vietnamairport.vnwww.bsc.com.vn và các website của Đại lý đấu giá.

Văn phòng Tổng công ty