Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn nhất xin lưu ý hành khách phải thực hiện việc Khai báo Y tế trước khi qua điểm An ninh soi chiếu, nếu có nhu cầu hướng dẫn vui lòng liên hệ Hãng hàng không để biết thêm thông tin. (Theo Chỉ thị số 917/CT-CHK của Cục hàng không Việt Nam ngày 08/03/2021)

TIA would like to notice that all passengers travelling must complete their health declarations before arriving at security screening area. If you need guidance to fill in your health declaration, please contact airline's staff for further information. (Directive No. 917/CT-CHK dated 8MAR 2021)