QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh hạng mục

“Hợp tác kinh doanh dịch vụ đóng gói hành lý tại khu vực sảnh A (mã vị trí DDG14)
và sảnh B (mã vị trí DDG15) nhà ga quốc nội đi - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất".

Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đây để tải về