1. Thông tin mặt bằng trúng lựa chọn

Stt

Vị trí

Mã vị trí

Số lượng (ghế/vị trí)

Diện tích

(m2/vị trí)

 

QUỐC NỘI ĐI

 

 

 

1

Khu vực cách ly quốc nội đi gate 4-5

DD124

5

8

2

Khu vực cách ly quốc nội đi gate 5-6

DD125

5

8

3

Khu vực cách ly quốc nội đi gate 6-7

DD126

5

8

4

Khu vực cách ly quốc nội đi gate 9-10

DD127

5

8

5

Khu vực cách ly quốc nội đi gate 12-14

DD128

5

8

6

Khu vực cách ly quốc nội đi gate 22

DDG17

5

8

 

Tổng cộng

 

30

48

2. Tên đơn vị hợp tác kinh doanh được lựa chọn:

Công ty

Công ty TNHH TM và XNK tổng hợp Hoàng Nguyên

Địa chỉ

Số 53- D2, Tổ dân phố số 8, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

4. Thời hạn thực hiện hợp đồng: 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày hai bên ký Biên bản Xác nhận nghiệm thu mặt bằng.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.