Quyết định Về việc Phê duyệt Hồ sơ mời tham gia hạng mục "Hợp tác kinh doanh các dịch vụ về: Dịch vụ ăn uống, Bách hóa tổng hợp, Dịch vụ đóng gói hành lý và Dịch vụ vận chuyển, du lịch tại khu vực nhà ga quốc nội và nhà ga quốc tế - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất”

Vui lòng xem chi tiết tại đây.