1. Phương án hợp tác khai thác

     a) Phương án hợp tác 

  • Đối tác đầu tư và cung cấp miễn phí cho Cảng 3.000 (ba ngàn) xe đẩy hành lý đề phục vụ hành khách tại nhà ga quốc nội và quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
  • Đối tác được quyền kinh doanh quảng cáo trên toàn bộ xe đẩy do đối tác cung cấp và được hưởng toàn bộ doanh thu từ việc kinh doanh vị trí quảng cáo với bên thứ 3 trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày ký Biên bản bàn giao đưa xe đẩy vào khai thác.

      b) Tiến độ cung cấp xe đẩy hành lý:

  • Năm thứ 1: Cung cấp 1.000 (một ngàn) xe đẩy hành lý trong khoảng thời gian từ quí II đến quí III năm 2022.
  • Năm thứ 2: Cung cấp 1.000 (một ngàn) xe đẩy sau 12 tháng kể từ ngày đưa 1.000 xe đẩy hành lý của năm thứ I vào khai thác.
  • Năm thứ 3: Cung cấp 1.000 (một ngàn) xe đẩy sau 12 tháng kể từ ngày đưa 1.000 xe đẩy hành lý của năm thứ II vào khai thác.

Tiến độ cung cấp xe đẩy hành lý có thể thay đổi theo yêu cầu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng sẽ thông báo cho đối tác kế hoạch cung cấp xe đẩy thay đổi trước 60 ngày (nếu có).  

       c) Trong thời gian hợp tác khai thác, đối tác thực hiện:

  • Bằng chi phí của mình bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ xe đẩy hành lý do đối tác cung cấp để luôn đảm bảo số lượng, chất lượng xe đẩy phục vụ tại Cảng.
  • Định kỳ rà soát kiểm đếm số lượng xe đẩy hành lý cung cấp để bổ sung ngay số lượng thiếu hụt do hư hỏng, đảm bảo số lượng xe đẩy đầy đủ điều kiện khai thác tại mọi thời điểm.
  • Trả tiền nhượng quyền khai thác quảng cáo trên xe đẩy hành lý cho Cảng theo quy định.

2. Giá nhượng quyền khai thác quảng cáo khởi điểm

Mức giá khởi điểm nhượng quyền khai thác quảng cáo trên xe đẩy hành lý trong thời gian hợp tác: 300.000 VND/xe/12 tháng. Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

3. Hình thức lựa chọn đối tác: lựa chọn rộng rãi.

4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đối tác: tháng 6/2022.

5. Loại hợp đồng: Hợp tác khai thác.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng:  

Chi tiết vui lòng xem tại đây.