QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị hạng mục “Khai thác vị trí/ mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất” với nội dung sau:

 1. Tên hạng mục: Khai thác vị trí/ mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
 2.  Bên mời hợp tác: Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 3.  Các loại hình kinh doanh vận tải hành khách và vị trí đón khách:

STT

Loại hình kinh doanh vận tải

Vị trí đón khách

1

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

 

 • Ga quốc nội:     18 vị trí Làn C
 • Ga quốc tế đến: 12 vị trí Làn A
 • Ga quốc tế đi:      4 vị trí Làn B
 • Bản vẽ số 1 đính kèm

2

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng xe 04-09 chỗ

 • Nhà để xe:         5 vị trí đầu Làn D
 • Ga quốc tế đến: 5 vị trí Làn B (cột số 9 đến cột số 12)
 • Bản vẽ số 2 đính kèm

3

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe công nghệ (xe có phần mềm ứng dụng kết nối vận tải)

 • Nhà để xe: 12 vị trí Làn D1 và 11 vị trí Làn D2
 • Bãi đậu xe ga quốc tế: 11 vị trí
 • Bản vẽ số 3 đính kèm

4

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng xe từ 10 chỗ trở lên

 • Bãi đậu xe ga quốc tế: 7 vị trí
 • Bản vẽ số 4 đính kèm

Ghi chú:  Vị trí đón khách có thể thay đổi khi triển khai để phù hợp với thực tế khai thác của Cảng.

Đính kèm Quyết định số 785/QĐ-CHKQTTSN ngày 20/3/2023.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.